Prints zijn enkel mogelijk in de reeksen Sky Concept en Wall Concept als de V staat aangevinkt bij 112 Print (+35%)

  • Print Zone Intime – De print kan aangebracht worden in een zone intime, is steeds 800mm centraal in het glas
  • Print Full – De print kan aangebracht worden over het volledige glasoppervlak

Met de code bij uw bestelling te zetten heeft u direct de manier van printen en kleur gekozen. Voor de mogelijke prints met hun code volgens de prijslijst, klik hier.

Bekijk onderstaande SWAY presentatie.

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="500px" marginheight="0" marginwidth="0" max-width="100%" mozallowfullscreen="" msallowfullscreen="" sandbox="allow-forms allow-modals allow-orientation-lock allow-popups allow-same-origin allow-scripts" scrolling="no" src="https://sway.com/s/Qea3vrGNuBG4zGeF/embed" style="border: none; max-width: 100%; max-height: 100vh" webkitallowfullscreen="" width="100%"></iframe>
8101
8103
8105
8201
8203
8205
8207
8209
9102
9104
9106
9202
9204
9206
9208
8102
8104
8106
8202
8204
8206
8208
9101
9103
9105
9201
9203
9205
9207
9209