Prints zijn enkel mogelijk in de reeksen Sky Concept en Wall Concept als de V staat aangevinkt bij 112 Print (+35%)

  • Print Zone Intime – De print kan aangebracht worden in een zone intime, is steeds 800mm centraal in het glas
  • Print Full – De print kan aangebracht worden over het volledige glasoppervlak

Met de code bij uw bestelling te zetten heeft u direct de manier van printen en kleur gekozen. Voor de mogelijke prints met hun code volgens de prijslijst, klik hier.

Bekijk onderstaande SWAY presentatie.

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="500px" marginheight="0" marginwidth="0" max-width="100%" mozallowfullscreen="" msallowfullscreen="" sandbox="allow-forms allow-modals allow-orientation-lock allow-popups allow-same-origin allow-scripts" scrolling="no" src="https://sway.com/s/Qea3vrGNuBG4zGeF/embed" style="border: none; max-width: 100%; max-height: 100vh" webkitallowfullscreen="" width="100%"></iframe>
8101
8103
8105
8201
8203
8205
8207
8209
9102
9104
9106
9202
9204
9206
9208
8102
8104
8106
8202
8204
8206
8208
9101
9103
9105
9201
9203
9205
9207
9209

Ontdek onze unieke Showerroom

Ontdek in het bovenstaand filmpje hoe je snel, eenvoudig en covid-proof een afspraak kan maken in de Aquaconcept Showerroom.